Sửa lỗi Permissions trên hệ điều hành Mac OSX

Một ngày nào đó bạn thao tác thêm, xóa, chỉnh sửa một file nào đó mà đột nhiên báo lỗi Permissions, bắt buộc bạn phải đăng nhập với tài khoản Local của máy tính. Không vấn đề gì cả nếu như…

Những icon fontawesome được mmolee.com sử dụng

Những icon fontawesome được mmolee.com sử dụng
Hiện tại những icon Fontawesome mà mmolee.com sử dụng thuộc dạng miễn phí mà fontawesome cung cấp. Như thế khá là đầy đủ rồi, hy vọng trang web phát triển đến mức bắt buộc mình phải xài bản trả phí…